Annuleringsvoorwaarden

Bestellingen annuleren

Producten besteld via de webshop kunnen tot 6 dagen voor de gewenste lever- of ophaaldatum kosteloos worden geannuleerd. Bij het annuleren van een bestelling vanaf 6 dagen tot de gewenste lever- of ophaaldatum wordt er 5€ per besteld product aangerekend.

Bestellingen verplaatsen

Producten besteld via de webshop kunnen tot 6 dagen voor de gewenste lever- of ophaaldatum kosteloos worden verplaatst naar een latere beschikbare datum. Bij het verplaatsen van een bestelling vanaf 6 dagen voor de oorspronkelijk gewenste lever- of ophaaldatum wordt er 5€ per besteld product aangerekend.

Bestelling retourneren

Gezien de aard van de geleverde producten is het niet mogelijk bestelde producten te retourneren. Moest je om kwaliteitsredenen niet tevreden te zijn met de geleverde producten, neem dan contact met ons op.

Dessertenbuffet annuleren

Een dessertenbuffet kan tot 30 dagen voor de geplande datum kosteloos worden geannuleerd. Het betaalde voorschot zal worden terugbetaald. Wanneer een buffet tot 7 dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd zal het betaalde voorschot in rekening worden gebracht. Vanaf 7 dagen wordt naast het reeds betaalde voorschot bijkomstig 250€ annuleringskost gerekend.

Dessertenbuffet verplaatsen

Een dessertenbuffet kan tot 30 dagen voor de geplande datum kosteloos worden verplaatst naar een andere geschikte datum. Wanneer een buffet tot 7 dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd zal het betaalde voorschot in rekening worden gebracht en dient er dus opnieuw een voorschot betaald te worden voor de nieuw vast te leggen datum. Vanaf 7 dagen voor de geplande datum wordt er naast het reeds betaalde voorschot bijkomstig 250€ gerekend.

Hoe annuleren of verplaatsen

Wil je een geplande bestelling of buffet annuleren of verplaatsen stuur dan een mail naar tomas@goegebakken met opgaaf van reden en een eventueel nieuw vast te leggen datum.